Bij Kelly van Rooijen Fotografie vinden wij uw privacy erg belangrijk. Daarom zorgen wij er zo goed mogelijk voor dat uw gegevens op de juiste manier en niet onnodig worden verwerkt.

Kelly van Rooijen Fotografie, gevestigd aan Jacob van Deventerstraat 46 te IJsselstein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Kelly van Rooijen Fotografie is te bereiken via info@kellyvanrooijen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kelly van Rooijen Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Leeftijden
 • Fotomateriaal
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier of detailformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact op via info@kellyvanrooijen.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken? Kelly van Rooijen Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Uw fotogegevens worden verwerkt om uw product af te kunnen leveren.
 • Voor het opstellen van de offerte/overeenkomst
 • Voor het afhandelen van de betaling/opstellen van de factuur
 • Voor het uitvoeren van wettelijke verplichtingen
Geautomatiseerde besluitvorming Kelly van Rooijen Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kelly van Rooijen Fotografie) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Kelly van Rooijen Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 4 maanden na het afleveren van een product of 4 maanden na het afwijzen van een offerte voor alle verzamelde persoonsgegevens. Alle online geplaatste foto’s als eindproduct blijven daar 10 jaar zichtbaar tenzij anders overeengekomen. Delen van persoonsgegevens met derden Kelly van Rooijen Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Kelly van Rooijen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Bedrijven waarmee Kelly van Rooijen Fotografie een verwerkersovereenkomst heeft gesloten:
 • Boekhoudprogramma
 • Online programma’s voor het maken van slideshows en online (beveiligde) albums
 • Programma voor online verzending beeldmateriaal
 • Leveranciers van fotoafdrukken en -albums
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Kelly van Rooijen Fotografie gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer/tablet/smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Kelly van Rooijen Fotografie maakt gebruik van Google Analytics (Google Tag Manager) om bij te houden hoe de gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van uw IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Kelly van Rooijen Fotografie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kelly van Rooijen Fotografie heeft hier geen invloed op. Kelly van Rooijen Fotografie geeft Google geen toestemming gegeven om via Kelly van Rooijen Fotografie verkregen analytcs-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Kelly van Rooijen Fotografie maakt gebruik van Facebook en Instagram om u gepersonaliseerde advertenties te laten zien. Op basis van uw zoekgedrag worden deze advertenties aan u vertoond. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van uw IP-adres, overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers. Lees het privacybeleid van Facebook voor meer informatie. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hier wettelijk toe verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Facebook verwerken. Kelly van Rooijen Fotografie heeft hier geen invloed op. Kelly van Rooijen Fotografie geeft Facebook geen toestemming gegeven om via Kelly van Rooijen Fotografie verkregen informatie te gebruiken voor andere Facebook diensten (behalve Instagram). U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kelly van Rooijen Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kellyvanrooijen.nl. Houdt u rekening met de eerdergenoemde bewaartermijn. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Kelly van Rooijen Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kellyvanrooijen.nl. Tot slot Heeft u vragen over uw privacy bij Kelly van Rooijen Fotografie neemt u dan contact met ons op wij zullen u zo goed mogelijk verder helpen.